Jak to u nás funguje

1. Návrh

Vytvoříme bezplatný návrh Vaší fotovoltaické elektrárny (FVE) a cenovou nabídku dle Vašich individuálních možností. Samozřejmostí je optimalizace stínů a předpokládané návratnosti investice.

Náš návrh je pak vytvořen na míru, nemusíte mít např. na střeše 20 panelů, abyste dosáhli požadovanému výkonu, díky efektivnímu uspořádání, protože každá střecha je jiná, má jinou krytinu, úhel sklonu, a polohu. Může mít komíny, světlíky nebo sousední objekty, které by fotovoltaické panely zastiňovaly a snížily tak výkon. 

2. Smlouva

Dopředu Vám zašleme návrh naší smlouvy, který je férový pro obě strany. 

Po odsouhlasení bysme současně podepsali i nezbytné plné moci, které by nás opravňovali k zastupování při nezbytné komunikaci s distributorem a zástupci programu NZÚ. Stále nám nic neplatíte, žádné zálohy.

3. Žádosti

Díky Vaší plné moci zašleme neprodleně (zpravidla týden) žádost o připojení elektřiny a budeme s Vámi netrpělivě čekat na souhlasné stanovisko (zpravidla měsíc). V tomto období již začínáme plánovat realizaci Vaší FVE.

Se souhlasným stanoviskem a díky Vaší plné moci ihned podepisujeme smlouvu s distributorem a domlouváme s Vámi termín realizace (montáž fotovoltaických panelů cca 14 dní, montáž elektroinstalace střídače a baterií cca 21 dní) a podáváme registraci do Národního plánu obnovy programu Nová zelená úsporám.  Stále nic neplatíte.

S případným nesouhlasným stanoviskem distributora navrhneme realizovatelnou alternativu Vaší fotovoltaické eletrárny, která bude již pro distributora schůdná (např. nižší výkon) popř. jsme nuceni Vaši smlouvu vypovědět. I v tomto případě stále nic neplatíte. 

4. Instalace fotovoltaických panelů

V naplánovaný termín dorazí naši profesionální montéři k Vám, seznámí Vás s rozsahem prací a s případnými omezeními, které by mohli v průběhu montáže vzniknout. Nainstalujeme daný počet FV panelů certifikovaným způsobem na Vaši střešní konstrukci a připravíme potřebnou kabeláž. Za Vaší přítomnosti provedeme měření, které nám ukáže správnost zapojení střešních panelů. Dle dohody s naším obchodníkem bychom provedli přípravu rozvodů v domě do lišt či zasekáním do zdi – řešeno individuálně. Provedeme hrubý úklid. Stále nic neplatíte.

5. Instalace elektroinstalace, střídače (měniče), a baterií

Ve smluvený den dorazí naše skupina elektro montérů, seznámí Vás s rozsahem prací a s případnými omezeními, které by mohli v průběhu montáže vzniknout. Provedeme kompletaci FVE tj. montáž zbytku komponentů ze sestavy vč. potřebné elektroinstalace do smluvených prostor a provede zkušební spuštění vč. webového rozhraní a mobilní aplikace. Zpravidla v tentýž den revizní technik s osvědčením elektro provede revizi instalace. Po podpisu Montážního protokolu Vám až nyní vystavíme dílčí fakturu dle naší společné smlouvy (max do 80% ceny díla).

6. Dokládání dokumentace

Do týdne od kompletace Vaší Fotovoltaické elektrárny zašleme na distributora a k administrátorům žádostí NZÚ potřebné dokumenty a budeme společně s Vámi čekat na jejich souhlasné stanoviska. Vyjádření dotčených institucí je do cca 3 měsíců. Toto již bohužel neovlivníme.

Po obdržení akceptace od distributora (zároveň proběhne i výměna vašeho elektroměru za čtyřkvatdrantový) Vás zaškolíme na obsluhu a provoz s možností podpisu servisní smlouvy – (pravidelný dohled nad správnou funkcí a revize dle požadavku xxxxx). Po podpisu Montážního protokolu Vám až nyní vystavíme závěrečnou fakturu dle naší společné smlouvy.

7. Akceptace žádosti a vyplacení dotace

Na základě námi podané žádosti po schválení administrátorem z programu Nová zelená úsporám Vám bude zaslána na Váš uvedený bankovní účet výše přislíbené dotace.

Vytvořeno pro ideání případ instalace. Termíny se mohou proudloužit dle požadavků zákazníka příp. distributora. Např. nevyhovující domovní rozvaděč, přesun domovního rozvaděče z domu na hranici pozemku, aj.